Παρασκευή

Σνιφ

Δεν ξέρω για σένα αλλά εμένα οι αλλαγές μου μυρίζουν. Welcome to the new era. Κάθε φορά, σε κάθε αλλαγή, το καταλαβαίνω στη μυρωδιά. Το καλοκαίρι μου μυρίζει. Η άνοιξη επίσης. Το φθινοπωρο και ο χειμώνας. Μου μυρίζει το σχολείο. Καταλαβαίνω τα μέρη που έχω ζήσει για καιρό απ΄τους αρωματικούς τους τόνους. Τα χαρούπια, οι ελιές, η αλμύρα, το χώμα, η κουζίνα, η χλωρίνη..

Έτσι μου μυρίζουν και οι φάσεις της ζωής μου. Συνήθως είναι αισθητή η αλλαγή και με τις υπόλοιπες αισθήσεις. Αλλά αυτή τη φορά, μόνο με τη μυρωδιά. Σαν κάτι να έχει αλλάξει υπογείως και έχει λίγο ακόμα δρόμο μέχρι να βγει στην επιφάνεια. Σαν προειδοποίηση.

Σου μυρίζει τίποτα;